Obchodní podmínky a reklamace

Vrácení zboží a reklamace

Vrácené zboží musí být označeno původní visačkou, být nepoužité či jinak znehodnocené, řádně zabalené a v balíčku musí být daňový doklad či jeho kopie.  Jinak nebude vrácené zboží proplaceno. Částka bude připsána na stejný účet, ze kterého byla hrazena během několika pracovních dní. Děkujeme za pochopení.  
 
V případě reklamace (typicky vada výrobku, špatně zaslaná velikost či produkt) vám bude uhrazeno zpětné poštovné. 
Náklady na vrácení zboží nese kupující (typicky nesedí velikost, nelíbí se, odstoupení od smlouvy ve 14ti denní lhůtě atd). 
 
Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mamaobchod.cz, jehož provozovatelem je Martin Padělek.
Martin Padělek
Náměstí Obránců Míru 700
281 01 Velim
 

IČ: 07876548
DIČ: CZ8407270487
Telefon: 723 748 948
E-mail: info@mamaobchod.cz
https://www.mamaobchod.cz

Jsme plátci DPH

Tyto podmínky Vám blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků. 
V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Změna cen je vyhrazena.

Dodací podmínky
Dostupnost zboží je vždy potvrzena na základě objednávky.
Zboží expedujeme zpravidla do druhého pracovního dne po obdržení platby na náš účet, v případě dobírek po obdržení objednávky. 

Fakturu, která slouží zároveň jako záruční list, obdržíte elektronicky na váš email během několika hodin od obdržení zásilky. 
V případě reklamace, či vrácení zboží posílejte na adresu Mamaobchod.cz, Náměstí Obránců Míru 700, Velim, 281 01.

Platební podmínky
Způsob platby označíte při vyplňování objednávky.
Osobní odběr:
Zboží zaplatíte převodem na účet, zboží si vyzvednete na adrese Náměstí Obránců Míru 700, Velim, 281 01.
Na dobírku (ČR):
Zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí zboží  včetně hodnoty dobírky 39 kč.  
Převodem na účet: platba je možná na účet Č.ú. 2601979890 / 2010. 

Reklamační řád
Případné reklamace vyřídíme v souladu s platným právním řádem.
Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady.
Případné vady je kupující povinen nám neprodleně hlásit. Pozdější reklamace bude považována
za poškození způsobené kupujícím.
Za vady vzniklé přepravou neručíme.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím výrobku, žehlením výrobku-potisku 
a nesprávným skladováním, praním či sušením v sušičce, pokud je na produktu jasně uveden zákaz.
V případě reklamace posílejte na adresu Mamaobchod.cz Náměstí Obránců Míru 700, Velim, 281 01.
 
Postup při reklamaci
Objeví-li se na zboží v záruční lhůtě vada, která byla způsobena pravděpodobně výrobou, měl by kupující a to co nejdříve informovat 
e-mailem nebo písemně prodávajícího a dohodnout se s ním předběžně na dalším postupu. Oznámení o závadách na výrobku musí obsahovat - jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo faktury (doklad o nákupu), podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
V případě zaslání oznámení o reklamaci prodávajícímu e-mailem je nutno reklamovaný výrobek co nejrychleji po konzultaci s prodejcem odeslat prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží obalem při přepravě nemusí být reklamace uznána. (Zboží v žádném případě neposílejte na dobírku. Takové zásilky prodávající nepřevezme a nechá zaslat zpět.)
V případě reklamace posílejte na adresu Mamaobchod.cz Náměstí Obránců Míru 700, Velim, 281 01.
 
Vyřízení reklamace
Po obdržení písemného oznámení o závadách na výrobku, prodávající co nejdříve informuje e-mailem, popř. telefonicky nebo písemně kupujícího o následném postupu reklamace a způsobu vyřízení. 
Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem, kdy nám byl výrobek doručen na adresu, námi vždy udanou v "Kontaktech".
V závislosti na druhu vady na zboží, bude oprávněná reklamace  řešena buď opravou,
případně výměnou zboží za nové nebo vrácením kupní ceny způsobem dohodnutým s kupujícím.
A to jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží!
Reklamace se nevztahuje na vady způsobené užíváním, opotřebováním či nevhodným zacházením!

 

Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 367/2000. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Odstoupit může zákazník tak, že zboží do zákonné lhůty 14ti dnů doručí obchodním či doporučeným balíkem do provozovny dodavatele. Případně tak může učinit osobně.
Při odstoupení je nutné uvést číslo dokladu a účet kupujícího na který mu bude do 30 kalendářních dnů poukázána částka.
Dodavatel posoudí stav vráceného zboží a oznámí kupujícímu stanovisko.  
- zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
- musí být nepoškozené, bez známek používání 
- musí být kompletní
- kopie dokladu o koupi
- zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato)
- v případě, že je zboží vráceno v jiném než neporušeném stavu, je dodavatel oprávněn požadovat uvedení zboží do původního stavu a uplatnit soudní cestou náhradu vzniklé škody na zboží (neúplný obsah, opotřebení zboží apod.)
- dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část do 30 kalendářních dnů od obdržení zásilky
V případě odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží z jiných důvodů než reklamačních / vada zboží /, dodavatel není povinen hradit kupujícímu vzniklé náklady na poštovné / přepravné /.
SPODNÍ PRÁDLO NEVYMĚŃUJEME !!!
V případě odstoupení  od smlouvy posílejte na adresu Mamaobchod.cz Náměstí Obránců Míru 700, Velim, 281 01.
 

Ochrana osobních údajů
S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a informací. Tyto údaje slouží pouze pro vnitřní potřeby a k úspěšnému vyřízení Vašeho požadavku. Nejsou poskytovány dalším osobám. Prodávající neposkytne tyto osobní údaje žádné jiné osobě, která nemá bezprostřední vztah ke správnému vyřízení objednávky.
Výjimku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží. Zákazník má právo kdykoliv zažádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z naší databáze.

Upozornění - nevyzvednutá objednávka
Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude námi zaslaná objednávka zákazníkem vyzvednuta, bude navrácena zpět ESHOPu mamaobchod.cz bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek ve výši  200, - Kč. 
V případě předem uhrazených objednávek bude o tuto částku poníženo vrácení peněz z uhrazené částky.
V případě dobírek budeme požadovat uhrazení 200 kč (přeprava a manipulační poplatek) se splatností 5 dní od data, kdy se nám balíček vrací jako nevyzvednutý. 
 
Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nezaplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny právní společnosti k vymáhání a následně mohou skončit až exekucí. K neuhrazenému poplatku 200 kč budou připočteny veškeré vícenáklady spojené s vymáháním právní společností a odměna exekutorovi, proto apelujeme na řádné zaplacení storno poplatku - přeci jen dluh vznikl vaší vinou tím, že jste balíček na dobírku nevyzvedli a způsobili nám škodu.